CG – Eesti Inkasso

2013. aastal asutatud Eesti Inkasso on professionaalne võlgade kogumist pakkuv asutus, mis keskendub erinevate nõuete pädevale ja oskuslikule juhtimisele, pakkudes samal ajal ka usaldusväärset ja läbipaistvat võlakogumise protsessi.

Eesti Inkasso ärimudeli olulisimateks elementideks on tegelikult professionaalsed inimesed ja nende tavapärasest parem suhtlusoskus erinevate osapooltega. Ettevõtte juhtkonnal koos professionaalsete töötajatega on pikaajalised kogemused, sh laiapõhjalised teadmised, kuidas igapäevases tegevuses esile kerkivate olukordadega toime tulla, et tagada tulemuseks maksimaalne tagasimakstavate nõuete kogus.
Võlgade haldamisega tegeledes, eriti mis puudutab finantssektori nõudeid, pakub Eesti Inkasso delikaatset ent distsiplineeritud lähenemist, leides samal ajal kõige mõistlikumad mugavad võimalused võlglastele, et ettevõttele ja selle klientidele võlgnetavad summad lõpuks tasutud saaksid. Tänu sellisele protsessile saavutatakse nii eeskujulikud finantsnäitajad kui lojaalne äripraktika, mis sobivad nii investortitele ja teistele olulistele huvipooltele ning samas kinnitavad ka, et ettevõtte peamised pikaajalised eesmärgid saavad täidetud.
Eesti Inkasso pakub turul erinevaid teenuseid. Peamiste teenuste hulka kuuluvad muu seas: üle keskmise klassiga nõutavate varade allahindlusega ostmine (peamiselt ettevõtte siseseks kogumiseks), konkreetsete klientide võlgnevuste kogumine, erinevatele klientidele juriidilise nõustamise ja teatud vormis juriidilise abi pakkumine (nt korteriühistutele vaidlustes võlgnikega või seoses juriidiliste küsimustega, millega viimased võivad silmitsi seista ja/või Eesti seaduste järgi kohtuvälised küsimused).
Suurem osa ette tulevaid olukordi hõlmavad kohtueelseid menetlusi võlgnikega ning erinevaid muid erijuhtumeid, mis on seotud konkreetselt käsil oleva asjaga. Samuti on ettevõte pädev juriidilistes vaidlustes ja menetlustes ning kohtus esindamises. Eesti Inkassol on tulemusteni jõudmiseks nii vahendid kui ka kogemus koos kannatlikkusega ning me pakume professionaalset nõustamist kõigile pooltele leidmaks kerkivatele probleemidele parim võimalik lahendus. Nüüdseks on Eesti Inkasso üks oma sektori silmapaistvamaid ettevõtteid ning püüdleb selle suunas, et saada kõige usaldusväärsemaks ja vastutustundlikumaks turuliidriks juba lähitulevikus.

Rohkem teavet meie veebilehtedelt : eestiinkasso.ee