Investeeringud

Ettevõtte põhieesmärk on rakendada aastate jooksul kogutud ulatuslikke teadmisi ja kogemusi kasulikesse finantsvaradesse ja kinnisvaraturu tehingutesse investeerimisel, samuti pakkuda terviklikke ja muljetavaldavaid finantsteenuseid eesmärgiga kasvatada meie investorite varasid läbi pädevate finantsoperatsioonide.

2024 a. plaanib ettevõte sisuliselt muuta oma tegevusstruktuuri, millega omandatakse investeeringuid, mis nõuavad erakapitali juhtimistasemele liikumist.

Meie klientidel on võimalik tutvustada Capital Gate’i olemasolevate ja plaanitavate projektidega.

Rohkema teabe jaoks võtke ühendust otse juhatusega (kontaktid).